Przygotowanie plików do druku

Wizytówki standardowe

 

Formaty plików które akceptujemy

PDF

Jest to preferowany przez nas format plików.

  wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)

  mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK

  projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK

  w przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie

EPS

Jest to uniwersalny format poscriptowy. Przyjmujemy pliki zapisane maksymalnie do wersji 8.

 • wszystkie teksty zamień na krzywe (wyjątkiem są prace przygotowane do personalizacji)
 • mapy bitowe ( np. zdjęcia) użyte w projekcie muszą być w formacie TIFF lub EPS w skali 1:1, minimum 300 dpi, CMYK
 • projekt przygotuj w systemie kolorystycznym CMYK. Wszystkie kolory specjalne (Pantone. RGB) zamień na CMYK
 • w pracach wielostronicowych każda strona musi być umieszczona w osobnym pliku
JPG
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi. Uzyskamy dzięki temu lepszą jakość odwzorowania drobnych elementów.
 • Projekt musi być przygotowany w CMYK
 • podczas zapisu projektu do tego formatu ustaw maksymalną jakość i najmniejszą kompresję
TIF
 • Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Jeżeli w projekcie występują drobne elementy takie jak teksty, cienkie linie to zalecamy przygotowanie projektu w rozdzielczości 600 dpi.
 • Projekt musi być przygotowany w CMYK w trybie 8-bitów/kanał.
 • projekt przygotowany w formacie TIFF nie może zawierać dodatkowych warstw, kanałów alfa czy kolorów spotowych. Przed wysłaniem takiego projektu sprawdź czy nie zawiera on takich elementów i usuń je jeśli występują.
CDR

Nie przyjmujemy projektów w formacie CDR. Nie odpowiadamy za błędy powstałe po wydrukowaniu z plików PDF które zostały wygenerowane z Corela. Aby uniknąć rozczarowań przed wysłaniem do druku zapisz projekt do formatu TIF lub JPG (CMYK, 600 dpi).

Kolory

 • wizytówki drukujemy dwustronnie, w pełnym kolorze, CMYK/CMYK, dzięki czemu możesz w projekcie umieścić dowolne elementy graficzne takie jak grafiki, zdjęcia, logotypy.
 • Nie drukujemy farbami metalicznymi ani innymi specjalnymi spoza przestrzeni kolorystycznej CMYK
 • Przy czarnych tłach, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecamy użycie tylko koloru czarnego (100% K). Maksymalne nafarbienie dla druku czarnych apli to: 50% C, 40% M, 40% Y, 100% K.
 • Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów dwuelementowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).
 • Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorystycznych.

Teksty

 • Wszystkie teksty zamień ma krzywe
 • Minimalna wielkość pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  – dla krojów jednoelementowych 8 pkt
  – dla krojów szeryfowych 10 pkt
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).

Spady

 • Plik powinien być ze spadami nawet jeżeli projekt nie zawiera tła ani elementów stykających się z krawędzią. Spady, po 2 mm z każdej strony.
 • Projekt nie powinien mieć zaokrąglonych rogów nawet jeżeli wizytówki będą posiadały zaokrąglone narożniki
 • Nie umieszczaj zbyt blisko linii cięcia istotnych elementów (teksty, logo itp.), bezpieczna odległość to 3 mm. Projektowanie ułatwi przygotowana przez nas makieta.

Lakier punktowy UV

Lakier punktowy UV jest nakładany na projekt na wybranych obiektach na pierwszej lub na obu stronach wizytówki. Elementy pokryte tym lakierem są bardziej „błyszczące” niż pozostałe. Przez zastosowanie lakierowania miejscowego podnosi się walory estetyczne projektu. Punktowy lakier UV nakładany jest wyłącznie na powierzchniach matowych. Lakier jest nakładany technologią sitodrukową.

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK utwórz nowy osobnny pliki „Lakier UV” w którym umieść elementy, które mają być polakierowane.
 • Elementy umieszczone w pliku „Lakier UV”, które będą maską do lakierowania, muszą mieć zadany kolor 100% K i koniecznie muszą być spasowane z elementem drukowanym, który ma zostać pokryty lakierem UV.
 • Do tworzenia maski pod lakier UV wykorzystaj obiekty wektorowe.
 • Elementy przeznaczone do lakierowania UV nie powinny zawierać zbyt małych elementów. Zalecamy aby grubość linii była nie mniejsza niż 1 pkt, a wielkość tekstu nie mniejsza niż 14 pkt. Wynika to z technologicznych możliwości pasowania którego dopuszczalna tolerancja jest równa 0,5 mm, jak również z właściwości lakieru który ma tendencje do zalewania drobnych elementów.
 • Przygotowany projekt z lakierem UV możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku projekt i maska do lakierowania). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, lecz w tym przypadku rozdziel projekt CMYK od maski UV poprzez przeniesienie maski UV na następną stronę. Zwróć uwagę aby projekt CMYK i maska UV pozostały w tym samym położeniu.
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).

Dziurkowanie

Dziurkowanie pozwala na użycie produktu jako metki lub przywieszki. Średnica dziurki to 3 mm. Miejsce dziurkowania powinno być zaznaczone na dwóch stronach projektu i powinno się pokrywać. Dziurka powinna być w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia

 • Przygotuj projekt w programie wektorowym, np. CorelDraw lub Illustrator.
 • Po przygotowaniu grafiki do druku w CMYK zaznacz na projekcie miejsce w którym ma zostać wykonany otwór
 • Miejsce zaznaczenia musi znajdować się na obu stronach projektu i musi się pokrywać. Arkusz drukarski obracany jest z prawej na lewą stronę. Jeżeli na pierwszej stronie otwór będzie znajdował się po lewej stronie projektu to na drugiej stronie znajdzie się po prawej stronie.
 • średnica otworu ma 3 mm dlatego miejsce zaznaczenia powinno być mniejsze tak aby po wykonaniu dziurki nie pozostał ślad po zaznaczeniu (wystarczy kółeczko o średnicy 1 mm).
 • Przygotowany projekt możesz przesłać w formacie EPS (w osobnym pliku powinna znaleźć się pierwsza i druga strona). Projekt możesz zapisać w formacie PDF, w przypadku projektów składających się z kilku stron, każda strona projektu musi być umieszczona na osobnej stronie w pliku PDF.
 • Pliki wyślij spakowane razem (RAR lub ZIP).